26.04.2018 - Bratislava - hotel Bratislava


Miesto konania, ubytovanie

Hotel Bratislava

http://www.hotelbratislava.sk/

Adresa: City Hotel Bratislava, s.r.o. Seberíniho 9, 821 03 Bratislava

GPS: 48° 9' 14.2115779" N 17° 9' 59.8337746" E

Poplatok za kongres:

10 EUR pri bezhotovostnej platbe vopred

10 EUR pri úhrade na mieste

 

Vstupenka na kongres zahŕňa vstup a účasť na odborných prednáškach.

 

Ohodnotenie pre lekárnikov: 3 kredity

 

Ohodnotenie pre farmaceutických laborantov: 4 kredity

 

Odborné prednášky

Mgr. Alexander Tomeček

Krízová komunikácia v lekárni a typológia pacientov.

 

PharmDr. Jana Mašlárová

Magistraliter v dermatológii – nové liečivé látky a vehikulá.

 

PharmDr. Jana Matušková

Kategória „PRECHLADNUTIE – BOLESŤ HRDLA / ZACHRÍPNUTIE“: Kritický pohľad na súčasný sortiment českých a slovenských lekární. Dispenzačný rozhovor – odborná a komunikačná štruktúra.

 

MUDr. Jan Gregar, Ph.D.

Hnačka - možnosti liečby.

Mgr. Liliana Ráczová

Vyšetrenie pilosebaceóznej jednotky

Mgr. Liliana Ráczová

Problémy s pleťou a ich riešenia pomocou moderných účinných látok

 

Program

13.30 - 14.00 Registrácia účastníkov
 
14.00 - 14.05 Otvorenie kongresu
 
14.05 - 14.50 Mgr. Alexander Tomeček - Krízová komunikácia v lekárni a typológia pacientov.
 Správanie a prístup pacientov sa mení, umenie farmaceuta dnes je určiť očakávania z návštevy lekárne a splniť ich. Preto umenie typológie pacienta a odpovedajúcej komunikácie s nimi. Druhým cieľom je zvládnutie komunikácie s rôznymi typmi problémových pacientov z pohľadu sociálne patologických javov (narušenie diskrétnej zóny, sťažujúci sa pacienti a pod.)  Prednáška vychádza z realizácie metodiky práce s konfliktným pacientom z pohľadu psychológa a z 15 ročnej praxe týchto seminárov. Teoretický rámec je podložený spoluprácou so psychológom Radkinom Honzákom, ktorý je autorom publikácie o komunikácii v lekárni. Prednáška je koncipovaná aj ako zážitková s využitím DVD ukážok rôznych situácií v lekárni (dlhý rad, diskrétna zóna, agresia pri doplatkoch).  Typológia pacientov je rozdelená na prednáške do častí: a/ typológia podľa konštitúcie tela b/ podľa temperamentu c/ transakčná analýza – podľa štýlu komunikácie pacienta. Výstupom je komunikačná stratégia podľa typu osobnosti aj s uvedením dispenzačného maxima. Konfliktné situácie v lekárni sú predstavované pomocou DVD ukážok v týchto situáciách:1. Narušenie diskrétnej zóny, 2. Dlhý rad a netrpezlivý pacient, 3. Telefonovanie v lekárni 4. Agresívny pacient bez záujmu o dispenzáciu.
14.50 - 15.30 Prestávka / návšteva expozícií
 
15.30 - 15.35 3D animácie
 
15.35 - 15.50 Predstavenie virtuálneho vzdelávania pre lekárnikov a farmaceutických laborantov
 

Predstavenie projektu Educomm.sk pre vzdelávanie zamestnancov lekární z pohodlia domova. Najväčší portál z Českej republiky prichádza na Slovensko. Dozviete sa, prečo ho využíva každý druhý zamestnanec lekárne v ČR k svojmu vzdelávaniu a ako sa dá v dnešnej dobe študovať bez obmedzenia miesta a času.

15.50 - 16.15 MUDr. Jan Gregar, Ph.D. - Hnačka - možnosti liečby.
  Hnačka je jedným z najčastejších symptómov chorých. Jednou z najčastejších príčin hnačky je syndróm dráždivého čreva. Autor sa v prehľadovej prednáške venuje hnačke samotnej (definícia, klasifikácia, etiológia, typy) a taktiež podáva prehľad o súčasných možnostiach liečby pacienta s hnačkou. Nefarmakologické postupy liečby hnačky sú všeobecne známe. Prehľad farmakologickej liečby je rozdelený na jednotlivé prístupy - liekom prvej voľby sú antidiaroiká/antimotiliká. Sú objasnené výhody a nevýhody jednotlivých farmakologických postupov  z pohľadu gastroenterológa.
16.15 - 16.40 Mgr. Liliana Ráczová - Vyšetrenie pilosebaceóznej jednotky
 
16.40 - 17.00 Mgr. Liliana Ráczová - Problémy s pleťou a ich riešenia pomocou moderných účinných látok
   Dnešný uponáhľaný moderný životný štýl, mnoho stresu, nesprávne stravovacie návyky a v neposlednej rade znečistenie životného prostredia vedú k vývoju rôznych zdravotných problémov. Tieto ochorenia potom negatívne ovplyvňujú stav našej pokožky a teda samozrejme aj stav vlasovej pokožky. Následkom týchto vplyvov vznikajú rôzne anomálie, ako sú napríklad olupovanie, seborea, alebo chorobné vypadávanie vlasov. Najdôležitejšou informáciou, s ktorou by sme chceli ľudí oboznámiť je, že základnou podmienkou zdravého vývoja vlasov, je zdravá vlasová pokožka. Preto je dôležité osvojiť si správne hygienické návyky a naučiť sa správne starať o pokožku hlavy. Vlasová pokožka si vyžaduje celkom iný druh starostlivosti ako vlasy. Práve toto je informácia, s ktorou je nutné zákazníkov oboznámiť.  
17.00 - 17.45 PharmDr. Jana Mašlárová - Magistraliter v dermatológii – nové liečivé látky a vehikulá.
  Magistraliter príprava nachádza svoje uplatnenie hlavne v dermatológii. Nové liekové formy pre individuálnu prípravu topických liečivých prípravkov (napr. liečivá pena) podstatne rozširujú potenciál individualizovanej terapie a možnosti starostlivosti o špecifické potreby konkrétneho pacienta. Na základe dlhoročných skúseností sa na slovenskom trhu etabluje tiež v zahraničí osvedčený krémový základ vychádzajúci z nemeckého receptára, kde ho môžeme nájsť pod názvom Basiscreme DAC. Ten je vďaka svojim vlastnostiam kompatibilný so širokou škálou liečivých látok, vhodný pre takmer všetkých pacientov a stáva sa tak takmer univerzálnym vehikulom pre prípravu dermatologických extern. Na trhu sa ďalej rozrastá ponuka liečivých látok vo forme farmaceutických substancií, s ktorých pomocou je možné pripraviť IPLP alternatívu v prípade nedostupnosti určitých registrovaných liekov (napr. mupirocín, neomycín, kortikoidy) a tiež rozšíriť stávajúce terapeutické možnosti o rôzne novinky (napr. hydrochinón, tretinoín, latanoprost). Inovatívny obalový materiál pre dermatologické magistraliter prípravky ponúka pacientom pohodlnejšiu aplikáciu (dávkovacie kelímky) a často umožňuje podstatné predĺženie exspirácie (napr. hliníkové tuby), čo vedie k zjednodušeniu terapie a jej pozitívnemu efektu.
17.45 - 18.10 Prestávka / návšteva expozícií
 
18.10 - 18.15 3D animácie
 
18.15 - 19.00 PharmDr. Jana Matušková - Kategória „Prechladnutie - bolesť hrdla/zachrípnutie“: Kritický pohľad na súčasný sortiment českých a slovenských lekární.
 Prezentácia nahliada na sezónnu kategóriu „prechladnutie – bolesť hrdla / zachrípnutie“. V tejto kategórii na slovenskom trhu dnes dominujú kombinované liečivé prípravky s obsahom lokálnych antibiotík, antiseptík, nesteroidných antiflogistík a lokálnych anestetík. Zriedka sa používajú bylinné pastilky s obsahom šalvie alebo lišajníku. Táto situácia riadená výrobcom, tj. prostredníctvom televíznej reklamy, sa opakuje vo všetkých lekárňach. Vo vystavení lekární potom dominuje tri, štyri až päť silných značiek. Tieto sa vystavujú v rôznych kombináciách a tieto sa potom expedujú často v súlade s tzv. plánogramom či pozitívnym listom lekárne. Ak máme vydávať liečivé prípravky „lege artis“, potom musíme poznať ich zloženie a ich SPC. Zohľadniť ich účinnosť a ich bezpečnosť.  U bylinných prípravkov sa potom opierame o naše znalosti z farmakognózie a používame zdravotné tvrdenia u doplnkov stravy. Zaostávajúcimi (s podielom cca 1% na trhu) sú stále ešte tzv. hydrogelové pastilky. Práve tieto však reprezentujú inovatívny prístup v oblasti liečby ORL problémov. Práve hydrogelové pastilky sú odporúčanou alternatívou, ktorú podporujú a odporúčajú ORL lékári. Zhromaždila som stručný prehľad informácií, ktoré chcem ponúknuť lekárňam formou prednášky a voľne dostupnej prezentácie. To všetko v nádeji, že lepšia odborná orientácia v sortimente pomôže lekárňam pri účinnej komunikácii s pacientom.
19.05 - 19.15 Ukončenie programu a vydávanie certifikátov
 

PARTNERI

Partneri kongresov
©2009-2018 Health communication s.r.o.
Rychlý dotaz